Nu går vi i detaljer med landskab og stamvej i Smørkildefingeren

5. juli 2019
De nye vejkryds på Overdrevsvejen er ved at være færdige, og planerne for hospitalet og stationen er allerede kommet langt. Nu begynder vi at tegne i detaljer på endnu en del af Favrholm, nemlig erhvervsområdet Smørkildefingeren, hvor der skal forberedes for veje, stier og landskab, ny natur og skybrudssikring.

Hillerød Kommune har udbudt opgaven med totalrådgivning vedr. landskab og stamvej for Smørkildefingeren i den nordlige del af Favrholm. Seks meget kvalificerede teams har budt, og vinderteam blev Sweco med Årstiderne Arkitekter.

Sweco skal nu konkretisere helhedsplanen for området i en løsning, som samler landskabsarkitektur, infrastruktur, klimasikring, natur- og miljøtiltag. Løsningen skal være rygraden for den nye, grønne bydel, som med tiden vil indeholde boliger, institutioner og erhverv foruden det nye hospital i Nordsjælland. Løsningen tager udgangspunkt i Helhedsplanen og Klima-, Natur- og Landskabsplanen.
Sweco står også for de supplerende geotekniske boringer og jordprøver, som er i fuld gang i området lige nu. Borearbejdet forventes at være færdigt i løbet af august 2019.

Arkæologerne ved Museum Nordsjælland er færdige med deres screeninger af området. De har fundet emner fra fortiden og kommer derfor og graver igen. Hvor meget mere de skal grave, ved vi først, når vi har hørt fra Kulturministeriet.