Mens vi venter på at flytte ind i Favrholm, eksperimenterer vi med midlertidige aktiviteter

Allerede nu vil vi gerne gøre Favrholm til et spændende sted at være. Derfor har vi sat en idékonkurrence i gang, hvor alle interesserede har kunnet deltage ved at indsende en idé til en midlertidig aktivitet, som kan foregå i Favrholm.

Fristen for indsendelse af ideer er nu udløbet, og vi skal finde en vinder. Det vil ske hurtigst muligt - dog tidligst på økonomiudvalgets møde den 19. april 2017.

Læs mere om konkurrencen på Hillerød Kommunes hjemmeside

 

Den nye grønne bydel Favrholm ligger syd for Hillerød og kommer indenfor de næste år til at rumme Nordsjællands Hospital, en S-togsstation og en masse nye boliger og erhverv.

Favrholm bliver med sin placering et naturligt centrum for et levende hverdagsliv i et område, hvor førende internationale kompetencer inden for life science, klima- og miljøviden vokser frem. Den sunde og levende hverdag kommer til at udfolde sig naturligt i takt med, at ny viden og nye attraktive arbejdspladser byder sig til i lokalområdet. 

Bydelen bliver knyttet sammen af et væld af grønne stier, der nemt bringer dig og dine gæster rundt i Favrholm og til den nye station med både S-tog og lokalbane. De gode trafikforbindelser og offentlige transportmuligheder vil gøre det nemt at komme til Favrholm fra resten af Nordsjælland, og fra København på kun 30 minutter.

Hvor Novo Nordisk i dag har indrettet sit "Campus Favrholm", lå fra midten af 1800-tallet den gamle hovedgård Favrholm, og det er denne der har givet navn til den nye store bydel.

Bydelen er beliggende på begge sider af Overdrevsvejen (rute 6, Køge-Roskilde-Hillerød-Helsingør) og tæt på Hillerødmotorvejen. På den eksisterende S-togs- og Lokalbanelinje, får bydelen sin egen station, Favrholm Station.