Nyheder

Film i Favrholm

1 september 2017
Tak for en rigtig dejlig aften til Film i Favrholm d. 25. august. Helt op imod 800 deltagere var til picnic og open air biograf under stjernehimlen.
Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Kommune samarbejder på mange måder om udviklingen af Favrholm. Senest har vi sammen haft en drone ude i området, hvor hospitalet og den nye bydel snart begynder at skyde op – for at se det hele lidt fra oven.
Tag et tæppe under armen, pak picnickurven og få en gratis filmoplevelse under åben himmel i Favrholm d. 25. august, hvor vi blænder op for det store lærred.
Med indgåelse af frivillige aftaler med ejerne af de arealer, der indgår i den fremtidige hospitalsmatrikel ved Overdrevsvejen, har Region Hovedstaden sikret sig ejerskabet til hele det grundareal, der skal huse det nye hospital.
I forbindelse med anlæg af 2 vejkryds, der skal skabe adgang fra Overdrevsvejen og ind til bl.a. Hospitalet, Favrholm station, byggemodningsarealerne ved Smørkildefingeren og Solrødgårdfingeren, er Sweco valgt som rådgiver.
I forbindelse med vedtagelsen af Strategisk Energiplan for Favrholm er der udstukket retningslinjer for det kommende arbejde med varme- og køleforsyning i Favrholm.
Nu er vinderen af idékonkurrencen for midlertidige aktiviteter i Favrholm fundet. Vinderen vil lave udendørsbiograf, så du til sommer kan tage et tæppe under armen, pakke picnickurven og glæde dig til en filmoplevelse i det fri.
Netop nu kan de nyklækkede haletudser ses i flere vandhuller og tørvegrave i området.
Favrholm skal bidrage til en bæredygtig byudvikling i Hillerød. Forsyningen af varme, køl og el i bydelen skal udnytte mulighederne bedst muligt i samspil med resten af Hillerød.
Mens vi venter på at flytte ind i Favrholm, eksperimenterer vi med midlertidige aktiviteter – vil du være med?
Udgravninger i Salpetermosen har givet mange sjove og anderledes fund, bl.a. en velbevaret trækølle
Har du lyst til at være med, skal du indsende et bud på et vejnavn indenfor temaet jagt, et tema til flere vejnavne eller et navn til en plads i Favrholm
Forundersøgelser har afsløret affaldslag fra yngre stenalder ved Overdrevsvejen
Siden 2009 er der arbejdet på at skabe det planmæssige grundlag for at opfylde Region Hovedstadens Hospitalsplan 2020, der blandt andet går ud på at samle de Nordsjællandske hospitaler på et nyopført hospital ved Hillerød.
Hvordan sikrer vi, at Favrholm kan håndtere en såkaldt 100 års regn, altså en ekstrem regn?
Forslag til lokalplan for Nyt Hospital Nordsjælland har været i høring i perioden fra den 30. maj til den 10. august 2016. I forbindelse med høringen er der kommet 3 høringssvar.
Med vedtagelsen af kommuneplantillægget passerer Hillerød Byråd en vigtig milepæl på vej mod realiseringen af bydelen Favrholm.
Den første lokalplan i Hillerøds nye bydel Favrholm bliver nu sendt i høring. Det er lokalplanen for Nyt Hospital Nordsjælland, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Hillerød Kommune, Region Hovedstaden og Nordsjællands Hospitals projektorganisation.
I samarbejde med Vejdirektoratet planlægges to nye vejkryds på Overdrevsvejen.
Frem til den 1. april var kommuneplantillæg for Favrholm i høring. 19 valgte at sende et høringssvar med ønsker og forslag til hvordan bydelen skal udvikles.
For at kunne håndtere regnvandet i Favrholm har Hillerød Kommune, Hillerød Forsyning og Nyt Hospital Nordsjælland i samarbejde fået udarbejdet en datamodel, som beregner hvor meget vand der falder i Favrholm og hvor det løber hen.
Nu er arbejdet med den første lokalplan i bydelen Favrholm gået i gang
Kom til borgermøde om planerne for Favrholm tirsdag den 8. marts