Kom med ideer til vejnavne for to områder i Favrholm

12. august 2021
Nu skal der vælges vejnavne til nyt erhvervsområde i Favrholm og til området ved Favrholm Station.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har på deres møde den 11. august 2021 besluttet, at vejnavne i Favrholm vælges efter dialog på den digitale platform Sammen om Hillerød. Indtil den 12. september 2021 kan du kommentere det indledende forslag til vejnavne og selv komme med forslag til vejnavne.

Vejnavnene vil blive valgt med udgangspunkt i temaerne; Natur, Historie og visionen om Favrholm. Efterhånden som Favrholm udvikles, vil der løbende blive valgt vejnavne for de enkelte områder.

De vejnavne, der skal vælges nu, er to veje i det nye erhvervsområde samt indkørselsvejen og forpladsen på den nye Favrholm Station.

Du kan læse mere, kommentere og komme med egne forslag på Sammen om Hillerød

Proceduren for valg af vejnavne i Favrholm er forskellig fra, hvordan der normalt bliver valgt vejnavne, idet der åbnes op for en mere åben dialog om, hvad veje skal hedde.

På den måde håber Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at der bliver skabt en dialog om områdets værdier, og at ejerskabet til Favrholm vokser. 

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget forventes at vælge de endelige vejnavne i 4. kvartal 2021.

Hvis du vil vide mere, kan du læse Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets behandling af sagen her