Nyheder

Favrholm Allé, Ladegårdsvej og Favrholm Stationsvej bliver de første officielle vejnavne i Favrholm.

Pionercampen indviet

4 november 2021
I høj sol blev Favrholm Pionercamp officielt indviet.
Pionercamp up date: nye møbler på terrassen – kunstworkshop og indvielsesfesten
Der er fokus på udviklingen af Favrholm i kommunens budget for 2022-25
Favrholm Pionercamp er ved at tage form. Campen er en container, en terrasse, et kunstværk og et foreningsrum, som vil kunne bruges til blandt andet kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter i Favrholm.
Besøg Favrholm Pionercamp og skriv dine ønsker og drømme for Favrholm, så de bliver en del af den udstilling, der fortæller om eventet "Plant et flag".
Museum Nordsjælland opstarter nu arkæologiske undersøgelser i Stadionkvarteret syd for Overdrevsvej, og forventningerne til fund er høje.
Du kan komme med bemærkninger til projektet frem til den 15. september 2021
Nu skal der vælges vejnavne til nyt erhvervsområde i Favrholm og til området ved Favrholm Station.
Det kommende erhvervsområde i Favrholm skal rumme virksomheder inden for life science, miljø og IT, samt muligheden for i fremtiden at udvide Nyt Hospital Nordsjælland.
Kranerne bygger bygningerne, mens Hillerøds ildsjæle bygger bylivet op. Tak til alle jer, der var med til at plante et flag i Favrholm til kunstbegivenheden ”Plant et flag” d. 10 juni 2021
Arealet, der udgør det kommende lokalplanområde, ligger centralt placeret i Favrholm, mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Favrholm Station.
Vær med fra starten, når den nye bydel Favrholm skyder op. I bedste pionerånd kan du kan sætte dit præg på området ved at ’plante et flag’ på den bare mark til et kunstevent d. 10. juni.
Kom og hør om fund af en brændt vandmølle, og se udstillingen ”Vandmøllerne ved Favrholm”
Måske har du set nye gravearbejder i Favrholm den seneste tid. Her kan du få et overblik over, hvad der blandt andet er i gang.
Nu åbner vi for, at alle kan komme med ideer til, hvad udviklingen i Favrholm Stadionkvarter skal byde på. Hvad bør præge området på sigt, og er der ideer til hvilke aktiviteter, der kan ske allerede i dag?
Visionen er udarbejdet i et samarbejde mellem Hillerød Kommune, FC Nordsjælland og udviklingsselskabet Stadionkvarter Favrholm ApS. En række indbudte lokale repræsentanter inden for fodbold, uddannelse, kultur og erhverv har også deltaget i en workshop forud for formuleringen af den endelige vision.
Favrholm Station skal stå færdig senest ved udgangen af 2023, når Nyt Hospital Nordsjælland åbner.

Generationernes Kvarter

7 december 2020
Der skal bygges på nye måder i Favrholm, og ambitionen er at skabe rammer for nye måder at leve på, hvor livskvalitet, sundhed og fællesskaber er i højsædet.

Ny vision med Livskraft

30 november 2020
De 10 principper for Favrholms udvikling
Kulturspot er et mobilt udstillingsrum, der vil vise skiftende små udstillinger uden for museets bygninger forskellige steder i byen eller på landet.
Region Hovedstaden har besluttet at igangsætte de forberedende arbejder til et vendespor i forbindelse med anlæg af Favrholm Station, så stationen er klar til at kunne modtage lokalbanens nordlige linjer.
Efterhånden som Favrholm tager form, bliver der gradvist udbygget veje og stier. Mens nogle anlæg er permanente, er andre midlertidige for at opretholde vej- og stiforbindelser gennem Favrholm.
Hospitalets parkeringspladser flyttes væk fra beskyttet naturområde, og der skabes mere erstatningsnatur.

Blik for detaljen

29 juni 2020
Fotoudstilling i juli måned på Hillerød Torv med udpluk af fund fra arkæologiske udgravninger i Favrholm
Der er nu udarbejdet dispositionsforslag for det nordlige område i Favrholm. Projektområdet ligger i forlængelse af bydelen Amtmandsvang (mod nord), og afgrænses mod vest af Roskildevej, mod syd af Overdrevsvejen og mod øst af området, hvor det nye hospital bygges.
Nu er arbejdet med en lokalplan for Favrholm Station gået i gang. Stationen skal stå færdig senest ved åbningen af Nyt Hospital Nordsjælland ved udgangen af 2023 og er et samarbejde mellem Banedanmark, Lokalbanen, Region Hovedstaden og Hillerød Kommune.
Nu er arbejdet med en lokalplan for et nyt erhvervsområde i bydelen Favrholm gået i gang. Området ligger mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Novo Nordisk kongrescenter Favrholm Campus ved Roskildevej.
Hillerød Byråd har godkendt en storstilet udviklingsaftale for Favrholm. Udviklingsaftalen indeholder planer om et nyt Favrholm Stadionkvarter med idrætsanlæg og cirka 2500 boliger på 250.000 etagemeter mm.

Favrholm fra luften

5 november 2019
Det ser måske lidt voldsomt ud med sådan et stort lyskryds omgivet af bare marker. Men prøv at forestille dig Favrholm nogle år frem…
Hvad kommer der til at ske i Hillerøds kommende bydel Favrholm? Det kan en mini-udstilling på Hillerød Bibliotek være med til at gøre dig klogere på.
I forbindelse med forberedelsen til anlæg af landskab og stamvej i Smørkildefingeren, har arkæologerne lavet screeninger i området og fundet spændende fortidsfund fra flere forskellige perioder, der tager os helt tilbage til den tidlige bondestenalder 5500 år tilbage i tiden.
To nye vejkryds på Overdrevsvejen er nu færdiganlagt og åben for trafikanter. Krydsene indvies fredag den 30. august kl. 16 ved det østlige kryds modsat Hillerød Kraftvarmeværk. Alle er velkomne.
De nye vejkryds på Overdrevsvejen er ved at være færdige, og planerne for hospitalet og stationen er allerede kommet langt. Nu begynder vi at tegne i detaljer på endnu en del af Favrholm, nemlig erhvervsområdet Smørkildefingeren, hvor der skal forberedes for veje, stier og landskab, ny natur og skybrudssikring.
Den nordiske entreprenørvirksomhed NCC har vundet udbuddet om den 2,4 milliarder kroner store opgave med at bygge Nyt Hospital Nordsjælland.
Der foregår en masse aktivitet med store maskiner i Favrholm, men hvad er det mon de laver? Vi har været en tur oppe i højderne for at tage nogle billeder ud over området, så vi kan følge lidt med i udviklingen.
Nu foretages de første forundersøgelser af jorden i området ved Smørkildefingeren i Favrholm. Undersøgelserne skal fortælle noget om jordens egnethed for genindbygning.
Hillerød Kommune har netop underskrevet rådgiverkontrakt med den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll, som skal stå for planlægning og projektering af den nye stationsforplads og stibro over Overdrevsvejen.
De seneste års arkæologiske udgravninger i Favrholm har bidraget stærkt til billedet af bondestenalderen. Senest har arkæologer fundet fangstsystemer fra den ældste del af bondestenalderen i et af de utallige vådområder, som Salpetermosen består af.
Hillerød Kommune inviterer til indledende dialogmøde om ny lokalplan for Stationsområdet i Favrholm torsdag den 16. august 2018.
Hillerød Byråd har den 30. maj 2018 vedtaget Klima, Natur og Landskabsplanen for Favrholm. Planen har til formål at finde den rette balance mellem klimasikring, naturindhold og rekreative kvaliteter i den grønne hovedstruktur i den kommende bydel.
Lørdag den 2. juni 2018 er Favrholm med i Folkemødeteltet til årets Hillerød Slotssø Byfest. Folkemødeteltet inviterer til viden, involvering og debat med byrådets politikere om aktuelle temaer i Hillerød. Du kan komme forbi Favrholm-standen i teltet hele lørdagen.
Favrholm skal være bæredygtig – det er en del af visionen for den ny bydel.
Favrholm er under udvikling, og det kræver nye veje og stier. Anlæg af nye vejkryds på Overdrevsvejen er i gang, og nu er Smørkildevej lukket permanent. Cyklister og fodgængere henvises til en omlagt stirute via Salpetermosevej og Roskildevej, indtil nye stier er anlagt.
Nu er arbejdet med en lokalplan for stationsområdet i bydelen Favrholm gået i gang
Skal man holde en fest for et vejkryds? Ja! Det synes vi, man skal, når vejkrydset bogstaveligt talt kommer til at bane vejen til en helt ny bydel Favrholm og et spritnyt hospital.
Onsdag den 9. maj bliver de første spadestik taget til to nye vejkryds til Nyt Hospital Nordsjælland i Favrholm
Vi passer på dyrene i Favrholm. Før det nye hospitalsbyggeri går i gang, skal området være helt tømt for padder. Derfor er vi i fuld gang med at flytte dem.
I løbet af 2018 bliver de første veje i Favrholm anlagt. I den forbindelse indbydes nuværende og kommende ledningsejere til et ledningsejermøde.
Hvis du for nylig har været forbi området ved Favrholm, har du måske bemærket, at der er kommet flere mennesker og maskiner i området?
Flere arter af padder yngler i Salpetermosen, herunder spidssnudet frø og stor vandsalamander, som er strengt beskyttede efter EU’s habitatdirektiv.
Klima-, Natur- og Landskabsplan for Favrholm er en viderebearbejdning af Helhedsplan Favrholm fra 2014. Planen har til formål at finde den rette balance mellem klimasikring, naturindhold og rekreative kvaliteter i den kommende bydel.
Siden Folketinget i 2012 traf beslutning om, at der skulle etableres en ny station ved Overdrevsvejen i Favrholm, er der arbejdet med en detaljering af det skitseprojekt (Fase 1), der udgjorde grundlaget for Folketingets beslutning.
Den første del af Favrholms boliger og erhvervsbygninger vil skyde op i området omkring den kommende S-togsstation og Nyt Hospital Nordsjælland. Hør arkitekt Martin Laursen fra tegnestuen Adept fortælle om planerne for området
Museum Nordsjælland har tidligere gjort spændende fund på de arelaer ved Overdrevsvejen, der i fremtiden vil komme til at huse Nyt Hospital Nordsjælland. Museet er nu gang med udgravninger på naboarealerne, op mod jernbanen. Hvor der i tidligere tider har ligget et vandhul i forbindelse med Salpetermosen, er der gjort et meget interessant og uventet fund, idet man har fundet en formentlig 6000 år gammel sumpskildpaddehun med 6 æg indeni.
8 grupper i Hillerød Byråd har indgået forlig om budgettet for 2018-2021
I alt 610 deltagere, politikere og fagfolk indenfor byplanlægning var med på årets byplanmøde for at høre om det sidste nye og drøfte aktuelle udfordringer indenfor byplanlægning.

Film i Favrholm

1 september 2017
Tak for en rigtig dejlig aften til Film i Favrholm d. 25. august. Helt op imod 800 deltagere var til picnic og open air biograf under stjernehimlen.
Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Kommune samarbejder på mange måder om udviklingen af Favrholm. Senest har vi sammen haft en drone ude i området, hvor hospitalet og den nye bydel snart begynder at skyde op – for at se det hele lidt fra oven.
Tag et tæppe under armen, pak picnickurven og få en gratis filmoplevelse under åben himmel i Favrholm d. 25. august, hvor vi blænder op for det store lærred.
Med indgåelse af frivillige aftaler med ejerne af de arealer, der indgår i den fremtidige hospitalsmatrikel ved Overdrevsvejen, har Region Hovedstaden sikret sig ejerskabet til hele det grundareal, der skal huse det nye hospital.
I forbindelse med anlæg af 2 vejkryds, der skal skabe adgang fra Overdrevsvejen og ind til bl.a. Hospitalet, Favrholm station, byggemodningsarealerne ved Smørkildefingeren og Solrødgårdfingeren, er Sweco valgt som rådgiver.
I forbindelse med vedtagelsen af Strategisk Energiplan for Favrholm er der udstukket retningslinjer for det kommende arbejde med varme- og køleforsyning i Favrholm.
Nu er vinderen af idékonkurrencen for midlertidige aktiviteter i Favrholm fundet. Vinderen vil lave udendørsbiograf, så du til sommer kan tage et tæppe under armen, pakke picnickurven og glæde dig til en filmoplevelse i det fri.
Netop nu kan de nyklækkede haletudser ses i flere vandhuller og tørvegrave i området.
Favrholm skal bidrage til en bæredygtig byudvikling i Hillerød. Forsyningen af varme, køl og el i bydelen skal udnytte mulighederne bedst muligt i samspil med resten af Hillerød.
Mens vi venter på at flytte ind i Favrholm, eksperimenterer vi med midlertidige aktiviteter – vil du være med?
Udgravninger i Salpetermosen har givet mange sjove og anderledes fund, bl.a. en velbevaret trækølle
Har du lyst til at være med, skal du indsende et bud på et vejnavn indenfor temaet jagt, et tema til flere vejnavne eller et navn til en plads i Favrholm
Forundersøgelser har afsløret affaldslag fra yngre stenalder ved Overdrevsvejen
Siden 2009 er der arbejdet på at skabe det planmæssige grundlag for at opfylde Region Hovedstadens Hospitalsplan 2020, der blandt andet går ud på at samle de Nordsjællandske hospitaler på et nyopført hospital ved Hillerød.
Hvordan sikrer vi, at Favrholm kan håndtere en såkaldt 100 års regn, altså en ekstrem regn?
Forslag til lokalplan for Nyt Hospital Nordsjælland har været i høring i perioden fra den 30. maj til den 10. august 2016. I forbindelse med høringen er der kommet 3 høringssvar.
Med vedtagelsen af kommuneplantillægget passerer Hillerød Byråd en vigtig milepæl på vej mod realiseringen af bydelen Favrholm.
Den første lokalplan i Hillerøds nye bydel Favrholm bliver nu sendt i høring. Det er lokalplanen for Nyt Hospital Nordsjælland, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Hillerød Kommune, Region Hovedstaden og Nordsjællands Hospitals projektorganisation.
I samarbejde med Vejdirektoratet planlægges to nye vejkryds på Overdrevsvejen.
Frem til den 1. april var kommuneplantillæg for Favrholm i høring. 19 valgte at sende et høringssvar med ønsker og forslag til hvordan bydelen skal udvikles.
For at kunne håndtere regnvandet i Favrholm har Hillerød Kommune, Hillerød Forsyning og Nyt Hospital Nordsjælland i samarbejde fået udarbejdet en datamodel, som beregner hvor meget vand der falder i Favrholm og hvor det løber hen.
Nu er arbejdet med den første lokalplan i bydelen Favrholm gået i gang
Hillerød Kommune inviterer til indledende borgermøde om ny lokalplan for erhvervsområde i Favrholm.
Kom til borgermøde om planerne for Favrholm tirsdag den 8. marts

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her