Nye vejkryds på Overdrevsvejen er færdige

19. august 2019
To nye vejkryds på Overdrevsvejen er nu færdiganlagt og åben for trafikanter. Krydsene indvies fredag den 30. august kl. 16 ved det østlige kryds modsat Hillerød Kraftvarmeværk. Alle er velkomne.

Vejkrydsene er de første af de større anlæg i Favrholm, der nu står færdige og er taget i brug. Og det er der en god grund til. For selvom der ikke er meget trafik fra sidevejene lige nu, så begynder Region Hovedstaden opførelsen af Nyt Hospital Nordsjælland senere på året. Vejkrydsene skal sikre, at trafikken afvikles trygt og sikkert til og fra byggepladsen ved hospitalet.

Størrelsen af vejkrydsene vidner om, hvad vi vil opleve af aktivitet i Favrholm, efterhånden som bydelen bliver udviklet. I krydsområdet er vejen blevet udvidet fra at være en cirka 8 meter bred 2-sporet vej til en 32 meter bred vej med midterheller og op til 7 kørespor. Krydsene er designet efter nyeste viden. Det omfatter at:

  • signalet er trafikstyret, så radarer registrerer trafikken i hver retning i vejkrydsene og kun giver grønt lys til de retninger, hvor der kører biler.
  • vejvandet bliver renset for bl.a. olierester i nyanlagte regnvandsbassiner i hvert af de to kryds. Herudover bliver regnvandet fra vejen forsinket i bassinerne med henblik på at minimere risiko for oversvømmelser og erossioner i de åløb, som regnvandet udledes til.
  • Krydsene er forberedt til, at Overdrevsvejen bliver udvidet til 4-spor, hvilket er tilvalg i Vejdirektoratets projekt for forlængelse af Hillerødmotorvejen.

I Favrholm vil der henover de kommende år ske en stor udvikling. På den sydlige side af Overdrevsvejen åbner Favrholm Station og tilhørende stationsforplads og stibro, i området mellem hospitalet og stationen opføres en ny bydel med tilhørende stianlæg, og mellem hospitalsgrunden og Roskildevej byggemodnes til et større erhvervs- og boligområde. Vejkrydsene udgør rygraden i alle disse anlæg, idet adgang til de nye områder samt eksisterende ejendomme i Hestehavefingeren sker via vejkrydsene.