Sweco rådgiver ved anlæg af 2 nye vejkryds

3. juli 2017
I forbindelse med anlæg af 2 vejkryds, der skal skabe adgang fra Overdrevsvejen og ind til bl.a. Hospitalet, Favrholm station, byggemodningsarealerne ved Smørkildefingeren og Solrødgårdfingeren, er Sweco valgt som rådgiver.

Sweco skal projektere de 2 vejkryds, tilslutningen af Hestehavevej til det østlige vejkryds og forbindelsesvejen til Favrholm station. De 2 vejkryds på Overdrevsvejen skal være anlagt til Hospitalets byggefase starter op.