Planlægning og projektering af stationsforplads ved Favrholm Station er startet

5. december 2018
Hillerød Kommune har netop underskrevet rådgiverkontrakt med den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll, som skal stå for planlægning og projektering af den nye stationsforplads og stibro over Overdrevsvejen.

Opgaven har været i EU-udbud, hvor hele ni firmaer har indsendt deres tilbud. Det var Rambøll der vandt opgaven, og de skal nu bistå Hillerød Kommune og Region Hovedstaden med rådgivning og projektering af den nye store forplads ved Favrholm Station. Som en del af kontrakten skal Rambøll også bistå med rådgivning omkring den kommende stibro over Overdrevsvejen og to nye buslommer på Overdrevsvejen.

Rambøll er allerede gået i gang med opgaven, som forventes at være afsluttet i forsommeren 2020. Herefter starter byggeriet af stationsforpladsen og stibroen.

Den nye forplads vil, på trods af at den skal rumme hele 450 parkeringspladser, 120 cykelparkeringspladser, ’kys og kør’ holdepladser, taxi-pladser og busholdepladser, få et markant grønt udtryk med mange store træer. I rådgiverteamet, der både har tilknyttet ingeniører, arkitekter og landskabsarkitekter, skal der fokuseres på, at forpladsen trafikalt fungerer optimalt og samtidigt har et højt arkitektonisk niveau med anvendelse af gode materialer af høj kvalitet.

Den nye forplads vil desuden have stor fokus på, at designet tilgodeser gode og trygge forhold for alle brugerne. I den sammenhæng vil der blive arbejdet særligt med både trafik- og tilgængelighedsforhold, ligesom gode belysnings- og oversigtsforhold vil være i centrum.

Parallelt med forpladsprojekteringen arbejder Rambøll også som rådgiver for Banedanmark, som sammen med Lokaltog står for projekteringen af selve stationen med perroner, elevatorer og de to mindre forpladser, der indgår som en del af den samlede Favrholm Station.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til projektleder Louise Risør, lris@hillerod.dk, tlf. 7232 2233.

Du kan læse mere om Favrholm Station på Banedanmarks hjemmeside