Sådan skal Favrholm håndtere en 100 års regn

22. september 2016
Hvordan sikrer vi, at Favrholm kan håndtere en såkaldt 100 års regn, altså en ekstrem regn?

En særlig datamodel blev fodret med servicekrav til området og sat til at regne. Resultatet viste, at området kan håndtere de store regnmængder. Der skal ske en mindre tilretning af terrænet, sammenholdt med at byggefelter skal placeres de rigtige steder i landskabet, og alle bygninger skal etableres med en stuekote på 10 cm over terræn. Fastholdes dette, vil landskabet kunne rumme ekstremregnen, om end at landskabet i de perioder vil fremstå mere som en blå struktur end et grønt landskab. Det er hensigten, at der inde i byfingrene skal ske en forsinkelse af regnvandet, så der i forbindelse med veje, stier, pladser etc. vil være et synligt element af overfladevand.

Næste skridt er at indarbejde denne information i den kommende landskabs-, natur- og klimaplan for Favrholm. Der skal tages hensyn til den eksisterende natur, mens landskabet formes, så biodiversiteten øges, og vandet naturligt fastholdes i en blå struktur, der vil gøre Favrholms grønne områder meget attraktive for de kommende beboere og de som vil benytte område rekreativt.

Læs mere om arbejdet med klimasikring af bydelen her