Kvækkende frøer og seje salamandere

19. april 2018
Vi passer på dyrene i Favrholm. Før det nye hospitalsbyggeri går i gang, skal området være helt tømt for padder. Derfor er vi i fuld gang med at flytte dem.

Det gør vi ved et paddehegn med nedgravede spande hele vejen rundt om byggegrunden. På de varme forårsdage pibler padderne frem fra deres vinterskjul, lander i spandene, og vi kan i ro og mag sætte dem ud i vandhuller rundt omkring i Favrholm.

Indtil videre har vi fundet 1.187 padder. Flest af arten spidssnudet frø og lille vandsalamander men også butsnudet frø, stor vandsalamander, grøn frø og skrubtudse.

Når der i 5 dage i træk ikke er fundet flere padder i spandene, er området tømt for padder, og byggeriet kan sætte i gang.

På billedet ses fra venstre Natasja Corfixen, økologistuderende på KU, Tilde Roland Høberg, biolog hos COWI og Kristian Søgaard, biolog i Hillerød Kommune