Paddehegn skal bl.a. passe på den spidssnuede frø

8. marts 2018
Flere arter af padder yngler i Salpetermosen, herunder spidssnudet frø og stor vandsalamander, som er strengt beskyttede efter EU’s habitatdirektiv.

For at undgå at padderne bliver dræbt i forbindelse med byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland, er der blevet opsat et paddehegn på det kommende byggefelt. Paddehegnet er et metalhegn med et overhæng der sikrer, at padderne ikke kan kravle over det. På den måde holdes padderne inde i mosen. I paddernes ynglesæson vil byggefeltet dagligt blive gennemgået for padder, som er på vej til mosen for at yngle, så de kan blive flyttet til deres ynglevandhuller.