Ny midlertidig sti i Favrholm

18. august 2020
Efterhånden som Favrholm tager form, bliver der gradvist udbygget veje og stier. Mens nogle anlæg er permanente, er andre midlertidige for at opretholde vej- og stiforbindelser gennem Favrholm.

Region Hovedstaden og Hillerød Kommune har anlagt en midlertidig stiforbindelse mellem t-krydset nord for det vestlige vejkryds på Overdrevsvejen og den eksisterende Smørkildevej. Cykler og gående har hermed en god stiforbindelse mellem Salpetermosevej og Roskildevej via Smørkildevej. Stien er vist med gul på kortet nedenfor.