Løsning fundet for naturen ved det nye Nordsjællands Hospital

13. august 2020
Hospitalets parkeringspladser flyttes væk fra beskyttet naturområde, og der skabes mere erstatningsnatur.

Hillerød Kommune og Nyt Hospital Nordsjælland har fundet en løsning, der imødekommer den afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der i november 2019 betød, at dispensationen vedrørende placering af parkeringspladser ved hospitalet i det beskyttede naturområde Salpetermosen skulle genbehandles.

Med den nye løsning er det blevet muligt at skabe erstatningsnatur på et areal, der er dobbelt så stort som arealet af den mose, som må nedlægges for at sikre den bedst mulige adgang til hospitalet.

Samtidig er parkeringspladserne flyttet væk fra det beskyttede naturområde, så det kun er nødvendige adgangsveje og stier, som berører beskyttet natur. Der planlægges for 2.000 parkeringspladser til den nye hospital, hvilket er flere end på det eksisterende hospital.

Du kan læse mere på Nyt Hospital Nordsjællands hjemmeside