Lokalplan for erhvervsområde i Favrholm igangsat

27. april 2020
Nu er arbejdet med en lokalplan for et nyt erhvervsområde i bydelen Favrholm gået i gang. Området ligger mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Novo Nordisk kongrescenter Favrholm Campus ved Roskildevej.

 

Erhvervsområdet planlægges primært til virksomheder inden for medico, green tech og lignende med udvikling og produktion. I alt ca. 17 ha storparceller til erhverv ligger nord for Overdrevsvejen på hver side af en ny stamvej, der anlægges af Hillerød Kommune, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

Nord for erhvervsområderne planlægges en landskabskile; et grønt område og område til skybrudssikring.

Ud over nye erhvervsområder omfatter lokalplanen et område til sundhedsinstitutioner, der planlægges anvendt til eventuel senere udvidelse af Nyt Hospital Nordsjælland.

Lokalplanen udarbejdes med baggrund i Helhedsplan Favrholm og Kommuneplan 2017. Lokalplanens areal udgør i alt ca. 40 ha.

Der vil blive arrangeret et borgermøde om planen, så snart situationen omkring Covid-19 gør det muligt. Interesserede kan informere sig via Hillerød Kommunes hjemmeside, hvor borgermødet vil blive annonceret.