Lokalplanforslag for erhvervsområdet i Favrholm sendt i høring

29. juni 2021
Det kommende erhvervsområde i Favrholm skal rumme virksomheder inden for life science, miljø og IT, samt muligheden for i fremtiden at udvide Nyt Hospital Nordsjælland.

Området, der er placeret mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Favrholm Campus, indgår i Favrholm Helhedsplan og skal udgøre det nye erhvervsområde i Favrholm, hvor kommunen i første omgang vil anlægge en stamvej samt en grøn landskabskile i den nordligste del af området. Denne kile skal være en grøn overgang mellem det kommende boligområde, og erhvervsområdet. Erhvervsområdet skal indeholde virksomheder, der med den nærliggende placering vest for Nyt Hospital Nordsjælland, skal have funktioner, der relaterer sig til dette (life science, miljø og IT).

Lokalplanen skal sikre de planmæssige rammer for området, så det sikres, at der opnås en sammenhæng og helhed i bydelen Favrholm, samt de nærmeste omgivelser. Herunder er der lagt vægt på en arkitektonisk sammenhæng med det omkringliggende Favrholm Campus og det kommende Nyt Hospital Nordsjælland. I lokalplanforslaget er der dog ikke projekteret for specifik bebyggelse. Derfor vil lokalplanen, sammen med Hillerød Kommunes arkitekturpolitik og det kommende udbudsmateriale, danne grundlag for fremtidige grundejeres udformning af konkrete byggeprojekter.

Hillerød Kommune inviterer til borgermøde for lokalplanen onsdag d. 18. august 2021 kl. 17.00 på Hillerød Rådhus.

Du kan læse mere om borgermødet og lokalplanen her

 

Luftfoto der viser Favrholm og placeringen af erhvervsområdet
Luftfoto der viser hele Favrholm og placeringen af erhvervsområdet