Lokalplan for Favrholm Station er igangsat

15. maj 2020
Nu er arbejdet med en lokalplan for Favrholm Station gået i gang. Stationen skal stå færdig senest ved åbningen af Nyt Hospital Nordsjælland ved udgangen af 2023 og er et samarbejde mellem Banedanmark, Lokalbanen, Region Hovedstaden og Hillerød Kommune.

Favrholm Station placeres, hvor de to linjeføringer for henholdsvis S-tog og Frederiksværkbanen mødes, øst for Overdrevsvejen. Stationen omfatter perronanlæg, en indre forplads (mellem banernes spor), en mindre østlig forplads, samt en vestlig forplads med faciliteter til betjening af busser og taxi, afsætning (kys og kør). Derudover etableres der cykelparkering og en stor parkeringsplads, der blandt andet kan betjene et forventet stort antal pendlere fra Nordsjælland. Den vestlige stationsforplads med pendlerparkering er et kommunalt projekt.

Den vestlige stationsforplads danner et opholdsrum og er disponeret som et ”shared space” område. Pladsen vil fremstå som en lysåben lund af robinietræer på en flade af gule klinker.

Lokalplanen udarbejdes med baggrund i Helhedsplan Favrholm og Kommuneplan 2017. Lokalplanens areal udgør i alt ca. 9,6 ha.

Der vil blive afholdt et borgermøde om planen, så snart situationen omkring Covid-19 gør det muligt. Interesserede kan informere sig via Hillerød Kommunes hjemmeside, hvor borgermødet vil blive annonceret.