Kommuneplantillæg for bydelen Favrholm vedtaget

23. juni 2016
Med vedtagelsen af kommuneplantillægget passerer Hillerød Byråd en vigtig milepæl på vej mod realiseringen af bydelen Favrholm.

Tre års arbejde med udviklingen af bydelens helhedsplan er nu afsluttet. Undervejs har Hillerød Byråd inviteret borgere og erhvervsliv til at udvikle bydelens vision, videreudvikle vinderforslaget for en helhedsplan og komme med idéer til kommuneplantillægget.

Kommuneplantillægget fastlægger nu de overordnede rammer for bydelens udvikling. Bydelen bliver en grøn bydel, hvor landskabet skal binde bydelen sammen med både den eksisterende by og det åbne land syd for Hillerød. Den nye Favrholm Station bliver hovedindgangen til bydelen for dem, der kommer med tog, og tæt ved stationen viser kommuneplantillægget, hvordan der kan arbejdes med etagebyggeri til kontorer, lejligheder og enkelte butikker.

På baggrund af kommuneplantillægget skal der udarbejdes mere præcise lokalplaner for de respektive etaper Favrholm udvikles i. Rækkefølgebestemmelserne i tillægget fastlægger, hvilke områder der kan planlægges for, og hvornår det tidligst kan ske.

Den første lokalplan, der laves på baggrund af kommuneplantillægget, er allerede sendt i høring. Det er lokalplanen for Nyt Hospital Nordsjælland, der har sit eget rammeområde i kommuneplantillægget. Den næste lokalplan forventes at blive udarbejdet for Favrholm Station og pendlerparkeringen, der skal etableres ved stationen.

Se kommuneplantillægget her