Klima-, Natur- og Landskabsplan for Favrholm med miljøvurdering i høring

4. december 2017
Klima-, Natur- og Landskabsplan for Favrholm er en viderebearbejdning af Helhedsplan Favrholm fra 2014. Planen har til formål at finde den rette balance mellem klimasikring, naturindhold og rekreative kvaliteter i den kommende bydel.

Klima, Natur og Landskabsplanen omhandler indretningen af den grønne hovedstruktur, det vil sige landskabskiler og –fælleder samt stamveje. Planen lægger sig i hovedlinjer op ad helhedsplanen, men beskriver, på et mere detaljeret niveau end helhedsplanen, dimensionering og placering af klimasikring og erstatningsnatur, terrænbearbejdning, beplantning samt rekreative aktiviteter og stier.

Klima-, Natur- og Landskabsplan for Favrholm med miljøvurdering er i høring fra den 1. december 2017 til den 12. januar 2018.

Se Klima-, Natur- og Landskabsplan for Favrholm her

Læs mere om høringen på www.hillerod.dk