Klimatilpasning i Favrholm

6. april 2016
For at kunne håndtere regnvandet i Favrholm har Hillerød Kommune, Hillerød Forsyning og Nyt Hospital Nordsjælland i samarbejde fået udarbejdet en datamodel, som beregner hvor meget vand der falder i Favrholm og hvor det løber hen.

Modellen viser både hvordan området håndterer den normale hverdagsregn og ekstremregn. Modellen hjælper også med at give et kvalificeret bud på, hvilke tiltag der er nødvendige for at håndtere overfladevandet i området. Det er derfor meningen, at modellen bliver tilgængelig for de kommende bygherrer.  

Ud fra modellens resultater skal der laves en landskabsplan for Favrholm. Landskabsplanen kommer til at forme de grønne områder i Favrholm, så de naturligt kan håndtere al slags regn og kan holdes fri for oversvømmelser.