Grundarealet til Nyt Hospital Nordsjælland er nu på plads

3. juli 2017
Med indgåelse af frivillige aftaler med ejerne af de arealer, der indgår i den fremtidige hospitalsmatrikel ved Overdrevsvejen, har Region Hovedstaden sikret sig ejerskabet til hele det grundareal, der skal huse det nye hospital.

Med samtlige 6 private lodsejere er der indgået frivillige købsaftaler, så en egentlig ekspropriation af arealer ikke har været nødvendig.

Ejerskabet til det fulde areal er en forudsætning for, at hospitalsprojektet sidst på året kan indlede de anlægsarbejder, der skal forberede byggepladsen forud for selve byggearbejdet af det nye store hospital for borgerne i Nordsjælland.