Hvad sker der i Favrholm den kommende tid?

9. marts 2021
Måske har du set nye gravearbejder i Favrholm den seneste tid. Her kan du få et overblik over, hvad der blandt andet er i gang.

Forsyningsledninger til hospitalet

I de næste måneder bliver der nedlagt forsyningsledninger i Amtmandsvej og Salpetermosevej. Først skal der nedlægges ledninger til strømforsyning af Nyt Hospital Nordsjælland. Entreprenøren arbejder sig fra Milnersvej via Amtmandsvej og Salpetermosevej ned til hospitalets byggeplads i Favrholm.

Herefter skal Hillerød Vand nedlægge en ny vandledning på samme strækning. Ledningsarbejderne vil bevæge sig fra hospitalets byggeplads i Favrholm i retning mod nord til Milnersvej.

Ledningsejere har koordineret arbejderne med henblik på at minimere generne for borgerne, velvidende at gener ikke helt kan undgås.
 

Regnvandsbassin ved Favrholm Station

I forbindelse med den nye Favrholm Station skal Hillerød Forsyning etablere et bassin, der kan håndtere regnvandet fra perronerne, forpladsen, parkeringsområdet og adgangsvejen – og der tages højde for både hverdagsregn og skybrud.

Forsyningen projekterer og udbyder bassinprojektet i starten af 2021 og forventer, at anlægsarbejdet starter omkring 1. april 2021.

Allerede nu er Hillerød Forsyning ved at gå i jorden for at lægge en ny vandledning langs Overdrevsvej. Dette skal sikre, at Nyt Hospital Nordsjælland kan forsynes med vand fra flere ledninger i tilfælde af brud. Vandledningen planlægges afsluttet, inden anlægsarbejdet for bassinet påbegyndes. Begge forventes at være færdig i august 2021.

Arkæologiske udgravninger
Museum Nordsjælland foretager også udgravninger hen over sommeren. De kommer til at grave ved siden af regnvandsbassinet.

Forplads og pendlerparkering til Favrholm Station
Når Hillerød Forsyning og Museum Nordsjælland er færdige med at grave, går Hillerød Kommunes entreprenør i gang med at etablere adgangsvejen til stationen samt forpladsen og parkeringsområdet.

Forpladsen og den store pendlerparkeringsplads anlægges i tilknytning til den nye station. Pendlerparkeringspladsen vil få plads til 450 biler. En ny sti- og cykelbro over Overdrevsvejen kommer til at forbinde stationen med Nyt Hospital Nordsjælland.

Forpladsen bliver den nye stations hjerte. Herfra er der adgang til både S-tog, Lokalbanen og busser. Pladsen bliver indrettet med gode muligheder for ophold og mange cykelparkeringspladser. På både pendlerparkeringspladsen og selve forpladsen bliver der plantet mange træer, så der skabes et venligt og grønt miljø.

Du kan læse mere om projektet i forslag til lokalplan 458 for Favrholm Station

Lokalplanen har netop været i høring og forventes endeligt vedtaget i foråret 2021.

Nedenfor kan du se en oversigt, der viser størrelsen og formen på regnvandsbassinet. I den lyseblå del vil der altid være vand, mens den ydre lyseblå kant viser, hvor højt vandet forventes at blive ved en alm. hverdagsregn. Den mørkeblå kant viser udbredelsen af vandet under skybrud. Figuren viser også det område, hvor museet vil foretage udgravninger samt ledningerne til og fra regnvandsbassinet.

Luftfoto med markering af regnvandsbassinKlik for stort billede