Geotekniske boringer i Smørkildefingeren

1. februar 2019
Nu foretages de første forundersøgelser af jorden i området ved Smørkildefingeren i Favrholm. Undersøgelserne skal fortælle noget om jordens egnethed for genindbygning.

Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune er gået sammen om at lave forundersøgelserne.

De geotekniske boringer bliver udført i en dybde af ca. 6 meter og tager prøver af jorden lag for lag.

Resultaterne skal hjælpe os til at vurdere jordens egnethed for genindbygning, dvs. om jorden kan bære de anlægsprojekter, der skal etableres i området, bl.a. veje og stier.

Borearbejdet larmer ikke og tager en uge.

 

Jordprøver fra boringen