Forslag til kommuneplantillæg for Favrholm i høring

1. februar 2016
Kom til borgermøde om planerne for Favrholm tirsdag den 8. marts

Er du nysgerrig efter at høre om planerne for den nye bydel Favrholm, så kom til borgermøde tirsdag den 8. marts kl. 17 i byrådssalen på Hillerød Rådhus.

På borgermødet bliver kommuneplantillægget, der fastlægger planerne for Favrholm, præsenteret. Kommuneplantillægget er netop godkendt som forslag af Hillerød Byråd og sendt i høring de næste 8 uger. 

Kommuneplantillægget er et vigtigt skridt på vej mod realiseringen af Favrholm Station, Nyt Hospital Nordsjælland og Nordsjællands mest attraktive byudviklingsområde.

Fra den kommende Favrholm Station vil du nemt kunne tage S-toget til København, og planen viser hvordan bydelen planlægges med stier for gående og cyklende, der vil sikre hurtig og sikker adgang til stationen.

Grønne områder vil håndtere regnvandet gennem anlæg af nye søer og vandløb. På den måde bliver bydelen klimasikret fra begyndelsen. 

Kommuneplantillægget fastlægger hvor meget og hvor højt, der kan bygges i Favrholm. Det får betydning for de lokalplaner, der skal laves for de enkelte områder i de kommende år.

Vi håber at se dig til borgermødet den 8. marts.