Første spadestik til nye vejkryds i Favrholm

7. maj 2018
Onsdag den 9. maj bliver de første spadestik taget til to nye vejkryds til Nyt Hospital Nordsjælland i Favrholm

Der sker hele tiden nyt i Favrholm som optakt til det store hospitalsbyggeri. Og nu er turen kommet til trafikken, hvor arbejdet med at etablere to nye vejkryds ind til det kommende hospital igangsættes.

Det er de første større anlæg, der nu begyndes på, når de to vejkryds på Overdrevsvejen bliver anlagt. Krydsene skal udgøre de primære adgangsveje til Nyt Hospital Nordsjælland samt store dele af de omkringliggende udviklingsområder i Favrholm, blandt andet stationsområdet. De anlægges nu, så krydsene kan benyttes som sikker adgangsvej til hospitalets byggeplads.

Arbejdet med krydsene er planlagt i perioden fra maj–november 2018. Tidsplanen er med forbehold for, at dele af arbejdet kan blive udskudt til foråret 2019 afhængig af vejrforholdene, uden at det kommer til at påvirke adgangen til byggepladsen. Det vestlige kryds vil blive anlagt først. Derefter det østlige kryds.

Det er Hillerød Kommune og Region Hovedstaden, der sammen har planlagt og finansierer anlæggene. Entreprenør MJ Eriksson skal udføre anlægsarbejderne.

Første spadestik bliver taget onsdag den 9. maj klokken 11 med taler fra borgmester Kirsten Jensen og Region Hovedstaden, som blandt andet bliver repræsenteret ved regionspolitiker Per Tærsbøl og projektdirektør Henrik Schødts. Alle er velkomne.

Arrangementet afholdes ved den nyanlagte midlertidige byggepladsvej ved det fremtidige østlige kryds på Overdrevsvejen. Det er på Overdrevsvejen lige overfor den store silo.