Første lokalplan for boliger i Favrholm igangsat

3. juni 2021
Arealet, der udgør det kommende lokalplanområde, ligger centralt placeret i Favrholm, mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Favrholm Station.

Området vil i fremtiden være det første møde med Favrholm for de mange mennesker, der kommer med toget og dagligt vil cykle og gå gennem området til det nye hospital.

Byudviklingsselskabet Favrholm A/S har, som ejer af størstedelen af området, udarbejdet et projekt for området, som danner grundlag for lokalplananmodningen. Udgangspunktet for projektet er at udvikle et varieret og levende byområde i den nye bydel Favrholm. Gennem en relativt høj tæthed ønskes det at opnå en fortættet og levende stemning i området. Bygherre vurderer, at projektet kan rumme op til 40.500 etagemeter til primært etageboligbyggeri.

Lokalplanen skal skabe de planmæssige rammer for opførelsen af bebyggelsen og sikre, at det nye byområde indgår i en sammenhæng og helhed med bydelen Favrholm og de nærmeste omgivelser. Det skal sikres, at områdets centrale placering afspejles i en høj kvalitet i arkitektur og byrum, og at området planlægges under hensyntagen til områdets eksisterende natur- og landskabsværdier.

Du kan læse mere om projektet i startredegørelse til lokalplanen

Hillerød Kommune inviterer til et indledende borgermøde om projektet og det forestående lokalplanarbejde tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.00. Mødet holdes online. 

På Hillerød Kommunes hjemmeside kan du læse mere om hvordan du deltager i mødet