Hvad sker der i Favrholm?

24. maj 2019
Der foregår en masse aktivitet med store maskiner i Favrholm, men hvad er det mon de laver? Vi har været en tur oppe i højderne for at tage nogle billeder ud over området, så vi kan følge lidt med i udviklingen.

De første veje i Favrholm er ved at blive anlagt, og Overdrevsvejen er nu næsten forbundet til Favrholm via 2 nye vejkryds – et vestligt, som er næsten færdigt, og et østligt, der forventes færdigt til august.


Ved det østlige vejkryds, skal Overdrevsvejen udvides fra 2 vejbaner til i alt 7 vejbaner, og i den forbindelse er der langs med Overdrevsvejen ved at blive anlagt 2 regnvandsbassiner, som skal modtage og rense regnvandet.

 


Favrholm skal selvfølgelig også forsynes med fjernvarme, el, vand og ledninger til spildevand. Disse forsyningsledninger etableres under asfalten i begge de nye vejkryds på Overdrevsvejen - her det østlige vejkryds. 

 


Og arkæologerne er også i gang igen. Nu graver de i området ved Smørkildefingeren, hvor de efter sigende har fundet ”spændende” ting under overfladen, både fra stenalderen og fra jernalderen. Det skal vi nok høre mere om.