Indledende dialogmøde om lokalplan for stationsområdet i Favrholm

6. august 2018
Hillerød Kommune inviterer til indledende dialogmøde om ny lokalplan for Stationsområdet i Favrholm torsdag den 16. august 2018.

 

Bygherres vision er, at der skabes et varieret og levende byområde, som bliver center for hele den ny bydel samt bindeled mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Favrholm Station. 

Lokalplanen skal sikre de planmæssige rammer for opførelsen af bebyggelsen og sikre, at det nye byområde indgår i en sammenhæng og helhed med bydelen Favrholm og de nærmeste omgivelser. Områdets centrale placering skal afspejles i høj kvalitet i arkitektur og byrum, og området skal planlægges under hensyntagen til områdets eksisterende natur og landskabsværdier.

Det indledende dialogmøde holdes torsdag den 16. august 2018 kl. 19.00-21.00 på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, Hillerød.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til byplanlægger Helle Rasmussen, hera@hillerod.dk, tlf. 7232 2134.