Bæredygtighed i Favrholm

30. maj 2018
Favrholm skal være bæredygtig – det er en del af visionen for den ny bydel.

Byrådet har derfor vedtaget en bæredygtighedsstrategi for Favrholm. Formålet med strategien er at samle op på de tiltag, der allerede er gennemført for at sikre udviklingen af Favrholm som en bæredygtig bydel. Samtidig sættes retning for, hvordan visionen om en bæredygtig bydel fremadrettet kan realiseres.

Strategien indeholder blandt andet:

  • mål for Hillerød Kommunes arbejde for en bæredygtig udvikling af Favrholm
  • et bredt blik på hvordan der i Favrholm arbejdes med de tre hovedemner for bæredygtig udvikling; miljø, sociale forhold og økonomi
  • og til sidst peger strategien på fire fokusområder for det fremtidige arbejde.

De fire fokusområder er

  • Grøn mobilitet
  • Ressourcer og energi
  • Klimasikring
  • Byliv og sundhed.

I forbindelse med vedtagelse af strategien besluttede byrådet, at den skal følges op af udarbejdelsen af et idékatalog. Idékataloget skal sikre, at nye indsatser under de fire valgte fokusområder afdækkes og kvalificeres. Borgere og aktører vil blive inviteret til at deltage i udarbejdelsen.
Arbejdet med et idékatalog forventes at starte op i 2. halvår af 2018.

Se bæredygtighedsstrategien her