Fangstsystemer fra bondestenalderen fundet i Salpetermosen

25. september 2018
De seneste års arkæologiske udgravninger i Favrholm har bidraget stærkt til billedet af bondestenalderen. Senest har arkæologer fundet fangstsystemer fra den ældste del af bondestenalderen i et af de utallige vådområder, som Salpetermosen består af.

Fra bredden af det der engang har været en større sø, er der fundet spor af fangstsystemer, der muligvis stammer fra den ældste del af bondestenalderen, dvs. ca. 3900-3000 f.Kr.
Disse fangstsystemer bestod af lodretstående pæle, der udgjorde ”fundamentet” til fiskegærder, hvis forløb strakte sig fra bredden af søen og omkring 30 meter ud i bassinet. På tværs af dette fiskegærde, er der yderligere fiskesystemer eller fiskegærder, der således har ligget parallelt med bredden.

I tilknytning til fiskegærderne er der fundet rester af stisystemer, hvorpå man har kunnet bevæge sig et stykke ud i søen. Ved et af disse stisystemer er der fundet et fragment af en stammebåd, der er blevet genbrugt som stabilisering til stisystemet, og ikke langt derfra lå et hidtil ukendt fangstredskab af træ.

Netop trægenstande er yderst sjældent at finde, da de under normale forhold vil være nogle af de genstande, der forgår først. De mange træpæle og bearbejdet træ – lidt over 400 stykker – giver derfor et unikt indblik i bondestenalderens fiskeri.

Det har været muligt at påvise, at fiskesystemerne blev vedligeholdt, hvilket indikerer, at man har fanget fisk over en længere periode. Det tyder også på, at fiskeri har været organiseret og planlagt, og at kosten har været varieret med blandt andet friskfangede gedder og ål fra søen.

Dette fund er endnu en brik til billedet af bondestenalderen i Salpetermosen, som de senere års udgravninger i forvejen har bidraget stærkt til. Arkæologernes fremtidige arbejde må se på, hvordan brikkerne passer sammen, men der er ingen tvivl om, at sammenhængen mellem disse alt i alt rummer et stort forsknings- og formidlingsmæssigt potentiale.

Læs mere om arkæologiske fund i Favrholm på Museum Nordsjællands hjemmeside