Favrholm - en arkæologisk skattekiste

1. oktober 2019
I forbindelse med forberedelsen til anlæg af landskab og stamvej i Smørkildefingeren, har arkæologerne lavet screeninger i området og fundet spændende fortidsfund fra flere forskellige perioder, der tager os helt tilbage til den tidlige bondestenalder 5500 år tilbage i tiden.

Omkring år 0, som betegnes som den romerske jernalder, har Nordsjællands hidtil kendte største boplads på ca. 20 hektar – og det var gigantisk dengang - ligget i dette område og ved Salpetermosen. Der er fundet konkrete spor af huse og gårde. Der er også fundet spor, der vidner om mere velhavende beboere, da der også er fundet sølvmønter og glas, som ellers kun hørte hjemme i det romerske rige.

Med de mange fund og spor, skal der nu gennemføres mere omfattende arkæologiske undersøgelser, som kan hjælpe os med at blive endnu klogere på Hillerøds fortid. Hillerød Kommune og Region Hovedstaden har derfor afsat penge til udgravningerne, som nu er i fuld gang.

De arkæologiske undersøgelser forventes at være færdige i slutningen af 2020, hvorefter vi kan gå i gang med at etablere veje, natur, søer og landskab.

Potteskår fra arkæologisk udgravning i Smørkildefingeren
Potteskår fra arkæologisk udgravning i Smørkildefingeren