Arkæologerne arbejder igen ved Overdrevsvejen

17. november 2016
Forundersøgelser har afsløret affaldslag fra yngre stenalder ved Overdrevsvejen

I forbindelse med udviklingen af Favrholm og det nye hospital skal Overdrevsvejen bygges om.

Der projekteres for øjeblikket på 2 nye kryds, der skal sikre vejadgang fra Overdrevsvejen til Nyt Hospital Nordsjælland, Favrholm Station og dele af den nye bydel Favrholm.

Forud for anlægsarbejderne har arkæologerne fra Museum Nordsjælland foretaget forundersøgelser af de arealer, som vil blive berørt.

Forundersøgelserne ved det vestlige kryds afslørede et affaldslag fra yngre stenalder, som skal udgraves.

Udgravningerne vil, forudsat at vejret ikke driller, blive afsluttet inden jul.

Det vestlige kryds ligger, hvor Smørkildevej rammer Overdrevsvejen og bliver til en sti frem mod tunnellen under vejen.

Læs mere om hvad arkæologerne har fundet i Favrholm