Vision for nyt Stadionkvarter

18. december 2020
Visionen er udarbejdet i et samarbejde mellem Hillerød Kommune, FC Nordsjælland og udviklingsselskabet Stadionkvarter Favrholm ApS. En række indbudte lokale repræsentanter inden for fodbold, uddannelse, kultur og erhverv har også deltaget i en workshop forud for formuleringen af den endelige vision.

Se visionen Stadionkvarteret i Favrholm - Et sted hvor mennesker kan blomstre her


Formålet med visionen er at skabe et fælles udgangspunkt for udviklingen af det store område som Favrholm Stadionkvarter er.
”Jeg er meget glad for den vision, vi har udviklet sammen med flere interesserede og som byrådet netop har godkendt. Vi kommer til at få et nyt og spændende kvarter i Hillerød, hvor stadion og bydel fra starten udvikles sammen. Vi vil have fokus på, at bydelen tager farve af stadion og akademi og bliver præget af sundhed og bevægelse, og at faciliteterne i sig selv vil åbne sig mod bydelen og har en ambition om at blive dens dagligstue. Jeg glæder mig meget til at komme videre med projektet og se det tage form. ”, siger borgmester Kirsten Jensen.

Søren Kristensen, direktør i FC Nordsjælland, supplerer: ”Vi er meget glade for processen bag det gennemarbejdede visionsdokument, der nu er vedtaget af byrådet i Hillerød. Det danner grundlaget for forsættelsen af vores arbejde med at skabe et miljø, der inspirerer til velvære, positiv social energi og samspil både på og udenfor banen, og det glæder vi os til og over”

Visionens indhold

David Ernst-Sunne, adm. direktør, Propreco A/S og Favrholm Stadionkvarter ApS, fortælle om ambitionerne for Stadionkvarteret:
”Det nye Stadionkvarter vil være en integreret del af byområdet, og der skabes en tæt sammenhæng mellem hverdagen, et aktivt og socialt liv, og kulturelle events. Stadion og fodboldakademiet bringer en international dimension ind i området og er med til at skabe et unikt nyt byområde. Området udvikles også med stort fokus på bæredygtighed med klimahensyn og naturområder, men også stort fokus på gode boliger og boformer og både fysisk og mental sundhed.”

  • Stadionkvarteret skal være et unikt udviklingsprojekt centreret omkring innovative by-, sports- og læringsmiljøer, der blander natur, by, bevægelse, sundhed og en ny grøn og bæredygtig livsstil.
  • Stadionkvarteret skal være et grønt boligkvarter med fokus på at være med til at løse fremtidens sundheds- og klimaudfordringer og at fremme hele og sunde liv. Et nyt, ambitiøst sportscampus med stadion vil danne ramme om Nordens bedste trænings- og uddannelsesfaciliteter. Området vil ud over et stadion og sportscampus rumme boliger, der kommer til at ligge mellem landskab og byliv – et attraktivt arbejdsliv og et aktivt familie- og fritidsliv.
  • Stadion med tilhørende sportsfaciliteter skal være kvarterets dagligstue - et fællesrum, et nabolag og et kulturelt mødested. Kollektiv trafik, gang og cyklisme er det naturlige førstevalg, og ambitionerne for bæredygtighed er høje - både i forhold til klimadagsordenen, og social og økonomisk ansvarlighed.

Den videre proces for udviklingen af stadionkvarteret

Visionen er en ambitiøs og spændende fælles ramme for den videre udvikling af området. Ud fra visionen skal der i foråret 2021 udarbejdes en masterplan for området og derefter er der planlagt en arkitektkonkurrence for stadion.

Alle inviteres til at komme med gode ideer og kommentarer til den kommende masterplan. Det kan man gøre i januar på et digitalt dialog-rum på hjemmesiden Sammen om Hillerød. Er du tilmeldt nyhedsbrev fra Favrholm, modtager du besked, når dialog-rummet åbnes. 

Fællesskaber og partnerskaber er centralt for den videre udvikling af stadionkvarteret, og det er derfor vigtigt med en åben dialog og stor synlighed omkring de nye tiltag, der nu sker. Hillerød Kommune og udviklingsteamet håber at mange har lyst til at være med til at engagere sig i den nye udvikling og de mange nye særlige tilbud, det også vil medføre.

Fakta

Stadionkvarteret dækker den sydlige del af Favrholm, syd for Overdrevsvejen. Området får forbindelse til den nye Favrholm Station.

Området kan komme til at indeholde omkring 2000 boliger, et stadion, butikker, og en række kulturtilbud og offentlige funktioner, som institutioner.

Udviklingsselskabet og Hillerød Kommune har indgået udviklingsaftale, hvori udviklingsselskabet indrømmes forkøbsret til området mod udarbejdelse af vision, masterplan og dispositionsplan. Når plangrundlaget for området er udarbejdet, sendes området i offentligt udbud.