Samarbejde med Vejdirektoratet om Overdrevsvejen

21. april 2016
I samarbejde med Vejdirektoratet planlægges to nye vejkryds på Overdrevsvejen.

Vejkrydsene skal sikre adgangen til Nyt Hospital Nordsjælland, resten af Favrholm og Favrholm Station, hvor de mange pendlerparkeringspladser bliver etableret.

Vejkrydsene er fremtidssikret, så de kan håndtere en eventuel udvidelse af Overdrevsvejen til 4 spor.