19 ønsker og forslag til kommuneplantillæg for Favrholm

18. april 2016
Frem til den 1. april var kommuneplantillæg for Favrholm i høring. 19 valgte at sende et høringssvar med ønsker og forslag til hvordan bydelen skal udvikles.

Høringssvarene spænder vidt, lige fra spørgsmål til placering af legepladser, supercykelsti, trafik, stier, grønne områder og en kirke til placering af boliger og erhverv og højde på byggerierne. Det er først i forbindelse med den videre lokalplanlægning, at der bliver arbejdet i detaljer med disse ting. 

Høringssvarene vil blive behandlet af byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget. Dette forventes at finde sted på byrådsmødet den 29. juni 2016.