Erhverv

Favrholm vil fuldt udbygget give plads til 500.000 m² erhverv og offentlig service og omfatter en klynge til Life Science virksomheder

Favrholm rummer mulighed for op til 40.000 m² etageareal til kontorformål i den tætte bystruktur nærmest Favrholm Station og yderligere op til 55.000 m² til mindre virksomheder, laboratorier, kontor eller servicevirksomheder forholdsvis nær Favrholm Station.

Langs Overdrevsvejen og mod Lyngevej kan etableres op til 215.000 m² etageareal til den type erhverv, som vi allerede kender fra Hillerød, nemlig mellemstore og større virksomheder med let produktion inden for fx medico eller IT med præsentable bygninger på grønne arealer. Disse virksomheder bliver velplaceret i forhold til det overordnede vejnet i Nordsjælland og i cykleafstand til Favrholm Station. 

Helhedsplan Favrholm

Helhedsplan for Favrholm er resultatet af en arkitektkonkurrence i 2013 og blev færdig i oktober 2014.

Helhedsplanen viser, hvordan Hillerød Kommune vil skabe en grøn bydel, hvor der aldrig er langt til hverken rekreative kvaliteter og byliv.

Helhedsplanen kan over tid tilpasses udviklingen og er robust i forhold til fordelingen bolig/erhverv samt frihed i den rækkefølge de enkelte kvarterer udvikles i.

Læs helhedsplanen her

Mulighederne for en fremtidig erhvervsudvikling i Favrholm er talrige

Med etableringen af Nyt Hospital Nordsjælland, den største arbejdsplads i Nordsjælland, og af Favrholm Station, er der skabt et grundlag for at tiltrække virksomheder der dels efterspørger en optimal kollektiv trafikbetjening og dels kan have en faglig eller merkantil interesse i at være nabo til det nye hospital.

Læs mere om at starte og drive virksomhed i Hillerød her

Nyt Hospital Nordsjælland

Nyt Hospital Nordsjælland skal fungere som akuthospital for regionens 310.000 borgere. Hospitalet vil blive arbejdsplads for ca. 4.000 medarbejdere og får samlet et areal på ca. 112.000 m2.

Princippet for det nye hospital er at samle alle hospitalets funktioner i én organisk bygning, der formes som et firkløver. Hospitalet skal være imødekommende og gennemtænkt ned i alle logistiske og kliniske funktioner. Modsat traditionelle hospitalsmaskiner er arkitekturen holdt i en menneskelig skala og tilpasset det omkringliggende landskab. På sit højeste sted er hospitalet kun 4 etager højt.

Det forventes, at Nyt Hospital Nordsjælland står færdigt i 2023.

Læs mere om Nyt Hospital Nordsjælland her

Favrholm Station

Hvor S-togslinjen og Lokalbanens spor skilles ved Overdrevsvejen, bliver den kommende Favrholm Station placeret. 

Den nye station skal betjene Nyt Hospital Nordsjælland og Favrholm, men bliver også pendlerstation for hele den sydlige del af Hillerød.

Det forventes at Favrholm Station åbner med udgangen af 2023.

Læs mere om Favrholm Station på BaneDanmarks hjemmeside

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her