Bo i Favrholm

Fra 2023 forventes de første etageboliger at kunne være klar til indflytning. Og fra 2024 forventes det, at de første grunde til række- og parcelhuse vil være klar til salg.

Den nye grønne bydel kommer til at tilbyde attraktive rammer om et aktivt og levende hverdagsliv. Her kommer du til at bo i pagt med naturen og i forlængelse af byen i en bydel, der er rundet af høj arkitektonisk kvalitet.

Her kan et godt arbejdsliv og sundt familieliv nemt gå hånd i hånd, ligesom Favrholm inviterer til leg, bevægelse og naturfaglig nysgerrighed for den verden, vi bor og vokser op i.

Når Favrholm er færdigudbygget, forventes der at bo et sted mellem 4.000 og 8.000 nye indbyggere. 

Boligtyper i Favrholm

I Favrholm kommer der boliger i alle størrelser og til alle behov. Der bliver kort sagt plads til alle - hvad enten du skal flytte i noget større eller mindre.

I bydelen kommer du til at finde parcelhuse, rækkehuse og lejligheder, og du har både mulighed for at eje, købe en andel eller leje.

Alle boliger bliver energivenlige, hvilket betyder lavere energiregning, og med helt nyt byggeri er der et minimum af vedligeholdelse.

I helhedsplanen kan du læse mere om de mange boligtyper

Hvor skal børnene gå i daginstitution og skole?

I Favrholm vil der blive bygget daginstitutioner til de kommende beboere, og institutionerne vil ligge i kort afstand til boligerne.

I daginstitutionerne bliver børnene mødt af dygtige pædagoger, som har fokus på at skabe rammer for god leg og fællesskaber. En lang række af Hillerød Kommunes pædagoger arbejder ud fra en nysgerrig og eksperimenterende tilgang, som skal fange børnenes spørgsmål og undren gennem leg.

Favrholm tilhører skoledistriktet Hanebjerg Skole i Brødeskov. Der bliver etableret sikre skolestier fra Favrholm til skolen.

Klimasikring i Favrholm

I Favrholm er klimasikring tænkt ind fra starten. Bydelen skal kunne håndtere regnvand, så både landskab, bygninger og veje undgår oversvømmelser.

Inden byggerierne går i gang, vil terrænet blive bearbejdet, så regnvand ledes væk til naturlige vandhuller.

Det er lige netop landskabet som bliver Favrholms særlige kendetegn. De grønne områder kommer til at binde bydelen sammen og skabe grønne forbindelser til den eksisterende by og til de naturområder der omgiver bydelen. 

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her