Projektforslag til tre nye stier i Favrholm i høring

27. august 2021
Du kan komme med bemærkninger til projektet frem til den 15. september 2021

Vi ønsker at sikre, at det bliver nemt for dig som cyklist eller gående at komme rundt i Favrholm. Derfor skal der etableres to nye stier, der vil forbinde Favrholm og Hillerød by, og endnu en ny sti der skal forbinde Nyt Hospital Nordsjælland med Favrholm Station. Alle de nye stier vil blive koblet op på det stinet, der bliver lavet omkring Nyt Hospital Nordsjælland. Nyt Hospital Nordsjælland og Favrholm Station bliver de første færdige projekter i Favrholm, og begge forventes at være færdigbygget ved udgangen af 2023.

De nye stier vil give mulighed for rekreative gå- og cykelture i området og vil samtidig gøre det nemt for cyklister at komme til og fra Favrholm. Stierne støtter op om visionen for Favrholm som en grøn bydel, hvor det skal være attraktivt at tage cyklen i stedet for bilen.

Du kan se en nærmere beskrivelse af stierne på Hillerød Kommunes hjemmeside

Hvis du mener, at vi i projektet har overset nogle væsentlige ting i lokalområdet, skal du sende dine bemærkninger senest den 15. september 2021 til mail adni@hillerod.dk.