Midler til Favrholm i budget 2022-25

29. september 2021
Der er fokus på udviklingen af Favrholm i kommunens budget for 2022-25

Hillerød Byråd har nu indgået budgetaftale for de næste års budget. Favrholm er et af de områder, der er fokus på i udviklingen af Hillerød:

”Med udviklingen af Favrholm har vi en helt særlig mulighed for at udvikle et område, som er mere end et boligområde, og som fra starten får et særligt spændende præg af hospital, station, natur, stadion, bevægelse og læring. Favrholm skal være med til at styrke Hillerød by som handelsby og understøtte viften af uddannelser og virksomheder i vores kommune”.

Et af de projekter, der har været særlig fokus på i den kommende budgetperiode er udviklingen af Generationernes kvarter i Favrholm:

I budgetaftalen står bl.a.: "Generationerne kan have glæde af hinandens selskab, og derfor udvikler vi det visionære Generationernes Kvarter i Favrholm. Her bygger vi en daginstitution og et plejehjem, og det vil give mulighed for fælles drift og rum til rådighed for begge institutioner. Her vil komme et fælles hus, som ikke alene kan skabe fællesskab mellem børnene i daginstitutionen og beboerne i plejehjemmet, men være beboerhus for naboerne i bydelen: børn, unge forældre og seniorer".

Der indgår blandt andet også midler til byggemodning og infrastruktur, herunder til anlæggelse af stier i Favrholm i budgettet.

Du kan læse mere om budgetaftalen på Sammen om Hillerød her

Følg udviklingen af Generationernes kvarter på Sammen om Hillerød her