Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholm vedtaget

4. juni 2018
Hillerød Byråd har den 30. maj 2018 vedtaget Klima, Natur og Landskabsplanen for Favrholm. Planen har til formål at finde den rette balance mellem klimasikring, naturindhold og rekreative kvaliteter i den grønne hovedstruktur i den kommende bydel.

Planen beskriver blandt andet, hvordan der reserveres plads til erstatningsnatur i de grønne kiler i bydelen. Anlæg af erstatningsnatur er en forudsætning for, at der andre steder i bydelen kan nedlægges natur for at realisere helhedsplanen, herunder muliggøre tæt, stationsnær by eller anlægge den nødvendige infrastruktur til bydelen.

Planen beskriver også, hvordan de kommende boliger og virksomheder i bydelen fremtidssikres mod stigende regnmængder som følge af klimaforandringer. Bydelen planlægges, så regnvandet ved ekstreme regnhændelser kan løbe til de grønne kiler, og dermed undgås oversvømmelse af bygninger eller vigtig infrastruktur, som fx ambulanceveje.

Til slut beskriver planen hvordan de grønne kiler kan indrettes, så der, udover plads til natur og regnvand i kilerne, også bliver gode muligheder for, at dem der skal bo i eller besøge området kan gå og løbe ture, lege eller opholde sig i de grønne områder.

Klima, Natur og Landskabsplanen skal fremadrettet fungere som grundlag for etape- og detailplanlægning af landskabskiler og –fælled og for lokalplanlægning af delområder.

Se Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholm her

Se mere om endelig vedtagelse af planen her