Fortsat spændende arkæologiske fund i Favrholm

27. januar 2017
Udgravninger i Salpetermosen har givet mange sjove og anderledes fund, bl.a. en velbevaret trækølle

Vi har tidligere skrevet om arkæologernes arbejde langs Overdrevsvejen og om affaldslag fra yngre stenalder der skulle udgraves. Desværre gav udgravningerne ikke de forventede fund, og udgravningerne blev hurtigt lukket igen.

Derimod har de netop afsluttede udgravninger i Salpetermosen, af tørvegrave fra jernalderen, givet mange sjove og anderledes fund. Især trægenstandene, der er velbevarede i tørvejorden, er helt specielle fx en velbevaret trækølle. Et fund der for øvrigt tidligere har været omtalt i Hillerødposten.
Hen over sommeren vil Museum Nordsjælland afslutte udgravningerne på de arealer, der skal huse det nye Hospital Nordsjælland.

Læs mere på Museum Nordsjællands hjemmeside