Favrholm Station er rykket et skridt nærmere

13. oktober 2017
Siden Folketinget i 2012 traf beslutning om, at der skulle etableres en ny station ved Overdrevsvejen i Favrholm, er der arbejdet med en detaljering af det skitseprojekt (Fase 1), der udgjorde grundlaget for Folketingets beslutning.

Det mere detaljerede forprojekt (Fase 2) er i fællesskab udarbejdet af Banedanmark, Lokaltog / Movia og Hillerød Kommune. Det højere detaljeringsniveau betyder blandt andet, at der nu er et bedre grundlag for at bedømme økonomien i stationsprojektet. Fase 2–rapporten indeholder også nye illustrationer af, hvordan den færdige station kan komme til at se ud.

Næste skridt på vejen mod en realisering af stationen er udarbejdelsen af den lokalplan, der skal fastlægge de planmæssige rammer for det projekt, der kommer til at udgøre et meget væsentligt element i Favrholm bydel. Sideløbende skal der udarbejdes et egentligt detailprojekt, der kan danne grundlag for udbud af opgaverne med at opføre den nye station i Favrholm.

Favrholm Station skal stå færdig, når Nyt Hospital Nordsjælland slår dørene op sidst i 2021.