Favrholm prioriteret i budgetforlig

13. oktober 2017
8 grupper i Hillerød Byråd har indgået forlig om budgettet for 2018-2021

Det fremgår af forligsteksten, at Favrholm er et prioriteret projekt.

Forligsteksten

Det er lykkedes forligsparterne at sikre kommunens bidrag til etablering af de to nye vejkryds på Overdrevsvejen samt sti og stibro mellem station og hospital. Der er også sikret midler til stationsforpladsen ved den kommende Favrholm Station, samt til nødvendige nye stier i forbindelse med hospitalets og stationens åbning. Det økonomiske grundlag er således på plads for en betydelig udvikling i Favrholm de kommende 4 år.