Kom til borgermøde om udviklingen af et erhvervsområde i Favrholm

16. juli 2020
Hillerød Kommune inviterer til indledende borgermøde om ny lokalplan for erhvervsområde i Favrholm.

Lokalplanområdet omfatter et område på i alt ca. 40 ha vest for Nyt Hospital Nordsjælland. Det er det område, der i helhedsplanen kaldes ’Smørkildefingeren’ og landskabet nord herfor. Området planlægges primært som erhvervsområde for virksomheder inden for green-tech, medico og lignende med udvikling og lettere produktion. Området lige vest for Nyt Hospital Nordsjælland planlægges til fremtidig udvidelse af hospitalet.

Det indledende borgermøde holdes onsdag den 12. august 2020 kl. 19.00-21.00 på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, Hillerød.

På mødet vil den ønskede udvikling af området blive gennemgået, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til den kommende planlægning.

Du kan læse mere på Hillerød Kommunes hjemmeside

Eventuelle spørgsmål kan rettes til byplanlægger Helle Rasmussen, hera@hillerod.dk, tlf. 7232 2134.