3 høringssvar til lokalplanforslag for Nyt Hospital Nordsjælland

22. september 2016
Forslag til lokalplan for Nyt Hospital Nordsjælland har været i høring i perioden fra den 30. maj til den 10. august 2016. I forbindelse med høringen er der kommet 3 høringssvar.

De 3 høringssvar retter sig dels mod de trafikale forhold på Overdrevsvejen, dels om projektets påvirkning af arealets moseområder og endelig om en tilpasning i forhold til det ændrede projektforslag, som Regionsrådet tog stilling til efter forslaget til lokalplanen var sendt i høring.

Byrådet vil i oktober behandle de modtagne høringssvar og forventes at vedtage lokalplanen endeligt den 26. oktober 2016.

Læs mere om Nyt Hospital Nordsjælland her